Who has the Lucario award

 1. GSgiraffes

  GSgiraffes

 2. Palette

  Palette

 3. PokeFire50

  PokeFire50

 4. Razerek

  Razerek

 5. CamHead

  CamHead

 6. Metroid998

  Metroid998

 7. ThatBlokeOverThere

  ThatBlokeOverThere

 8. Mackenzie

  Mackenzie

 9. Markie

  Markie

 10. P-Dash

  P-Dash

 11. taco

  taco

 12. Maestro Snail

  Maestro Snail

 13. G ☆

  G ☆

 14. Geibuchan

  Geibuchan

 15. 2xdinosaurs

  2xdinosaurs

 16. Misselaineous10

  Misselaineous10

 17. TheYTPkid859

  TheYTPkid859

 18. MemeKirisame

  MemeKirisame

 19. Crazy Luigi

  Crazy Luigi

 20. Umigame

  Umigame

 21. Akaru The Yoshi

  Akaru The Yoshi

 22. Ravy

  Ravy

 23. Sagan Blob

  Sagan Blob

 24. Lady☣Venom

  Lady☣Venom

 25. The Detour on YouTube

  The Detour on YouTube