Who has the Site Patron award

 1. CODEREDJAROD

  CODEREDJAROD

 2. RetardedAnimeParody

  RetardedAnimeParody

 3. Dieathan

  Dieathan

 4. WeepinnWillow

  WeepinnWillow

 5. mapo

  mapo

 6. Geibuchan

  Geibuchan

 7. SAUCE!!!

  SAUCE!!!

 8. MarioMKII

  MarioMKII

 9. Pizzastote

  Pizzastote

 10. kingplatypus

  kingplatypus

 11. Username 99

  Username 99

 12. MAZZ0Murder

  MAZZ0Murder

 13. banana cult

  banana cult

 14. appdirect

  appdirect

 15. Erroneous Monk

  Erroneous Monk

 16. Maq

  Maq

 17. PrinceOfAllToasters

  PrinceOfAllToasters

 18. Tapirtoon

  Tapirtoon

 19. Mackenzie

  Mackenzie

 20. Countsmegula

  Countsmegula

 21. MrThisucks

  MrThisucks

 22. BeanosOnToast

  BeanosOnToast

 23. Deaniac

  Deaniac

 24. Lady☣Venom

  Lady☣Venom

 25. Tale

  Tale